中文 | CONTACT US
You are here: Home Page >> Member

Research Fellows of the COSC

 • Tan Xiaoying
 • Xu Xiaodong
 • Wang Zhan
 • Cai Laixing
 • Cai Wanghuai
 • Yao Jingyuan
 • Li Kenong
 • Feng Zhijun
 • Wang Jingxia
 • Yu Liang
 • Yu Dan
 • He Jiankun
 • Li Chunyou
 • Wang Dongjin
 • Che Shujian
 • Zhang Xinsheng
 • Hu Heli
 • Yang Limin
 • Yin Chengjie
 • Zhang Yuxiang
 • Wu Yin
 • Bao Hong
 • Xi Jieying
 • Yao Hong
 • Tao Dawei
 • Cao Erbao
 • Bian Zhenjia
 • Huang Yi
 • Xie Weihe
 • Xu Dingming
 • Qin Xiaoming
 • Huang Yao

CCICH

President:

Yuan Xingpei (Message from the President)

Vice President:

Feng Yuan

Departments

General Office

Counsellor-Service Department

Department of International Exchanges & Cooperation

Culture & History Research Service Department

Counsellors of the State Council

Researchers of the CCICH

Research Fellows of the COSC