中文 | CONTACT US
You are here: Home Page >> Member

Research Fellows of the COSC

 • Yin Chengjie
 • Bian Zhenjia
 • Wu Yin
 • Wu Liang
 • He Jiankun
 • Zhang Lin
 • Zhang Yuxiang
 • Zhao Chunguang
 • Hu Heli
 • Lou Hong
 • Xi Jieying
 • Yao Jingyuan
 • Qin Xiaoming
 • Pu Zaiming
 • Huang Yi
 • Zhang Xinsheng
 • Xie Weihe
 • Liu Qi
 • Bao Hong
 • Yang Zhiming
 • Zhang Qinghe
 • Xiong Qinghua
 • Cong Hongxin
 • Lu Xin
 • Han Yongwen
 • Du Ying
 • Chen Quansheng
 • Jiang Zengwei
 • Liu Yong
 • Chen Ruilin
 • Wang Yong
 • Wang Shi
 • Jiang Kun
 • Shang Gang
 • Liao Ben
 • Feng Shuangbai
 • Zhang Jin
 • Luo Yang
 • Ma Xinlin
 • Chen Hongwu
 • Liu Qian
 • Han Ziyong
 • Shan jixiang
 • Zheng Xinmiao
 • Tang Shuangning
 • Wang Xuedian
 • Zhou Zhengsheng
 • Gong Chengbo

CCICH

President:

Yuan Xingpei (Message from the President)

Vice President:

Feng Yuan

Departments

General Office

Counsellor-Service Department

Department of International Exchanges & Cooperation

Culture & History Research Service Department

Counsellors of the State Council

Researchers of the CCICH

Research Fellows of the COSC