中文 | CONTACT US
You are here: Home Page >> Member

Counsellors of the State Council

 • Jiang Minglin
 • Liu Zhiren
 • Huang Dangshi
 • Xu Songling
 • Tang Shouzheng
 • Liu Xiuchen
 • Zhu Weijiu
 • Feng Xiuhua
 • Zhang Yuanfang
 • Zheng Hu
 • Yuan Yin
 • Chen Quanxun
 • Ge Zhirong
 • Zhang Hongtao
 • Chen Quansheng
 • Feng Jicai
 • Wang Guohua
 • Cai Keqin
 • Li Qingyun
 • Hu Bengang
 • Liu Pengzhi
 • Liu Yanhua
 • Zhang Kangkang
 • Xia Bin
 • Xu Lin
 • Ma Li
 • Wang Mingming
 • Tang Min
 • Shi Zulin
 • Liu Huan
 • Shi Yinhong
 • Zhang Gang
 • Wang Shiqi
 • Li Lie
 • Xu Yifan
 • Deng Xiaohong
 • He Xingliang
 • Du Xuefang
 • Deng Xiaonan
 • Lin Yifu
 • Du Ying
 • Xie Boyang
 • Li Yuguang
 • Zhang Yuping
 • Lin Yongjun
 • Qian Yingyi
 • Qiu Baoxing
 • Fang Ning
 • Wang Jingsheng
 • Zhen Zhen
 • Wang Huiyao
 • Zhang Hongwu
 • Yang Zhongqi
 • Fan Xi’an
 • Li Wu

CCICH

President:

Yuan Xingpei (Message from the President)

Vice President:

Feng Yuan

Departments

General Office

Counsellor-Service Department

Department of International Exchanges & Cooperation

Culture & History Research Service Department

Counsellors of the State Council

Researchers of the CCICH

Research Fellows of the COSC