中文 | CONTACT US
You are here: Home Page >> Member

Counsellors of the State Council

 • Zhang Yuanfang
 • Xia Bin
 • Xu Lin
 • Tang Min
 • Liu Huan
 • Shi Yinhong
 • Xu Yifan
 • Deng Xiaohong
 • He Xingliang
 • Lin Yifu
 • Xie Boyang
 • Li Yuguang
 • Qian Yingyi
 • Qiu Baoxing
 • Fang Ning
 • Wang Jingsheng
 • Zhen Zhen
 • Wang Huiyao
 • Zhang Hongwu
 • Yang Zhongqi
 • Fan Xi’an
 • Li Wu
 • He Xiurong
 • Shi Yong
 • He Maochun
 • Ke Jinhua
 • Xu Xianping
 • Hu Peiyuan
 • Zhu Guangyao
 • Wang Zhaoxing
 • Ge Jianping
 • Wang Lifang
 • Dai Qionghai
 • Li Wei
 • Jiao Hongchang
 • Liu Yi
 • Liu Yuanli
 • Zhu Tong
 • Du Yingfen

CCICH

President:

Yuan Xingpei (Message from the President)

Vice President:

Feng Yuan

Departments

General Office

Counsellor-Service Department

Department of International Exchanges & Cooperation

Culture & History Research Service Department

Counsellors of the State Council

Researchers of the CCICH

Research Fellows of the COSC